Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti popka.sk, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou popka.sk, s.r.o.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje pri realizácii našich povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Vami.

Účely spracúvania konkrétnych údajov

Spoločnosť popka.sk, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Vybavenie vašich objednávok

Pre vybavenie vašej objednávky potrebujeme tieto osobné údaje:

 • meno, priezvisko, kompletná adresa – aby sme mohli Vašu objednávku zaslať
 • e-mail – posielame potvrdenie o prijatej a vybavenej objednávke
 • telefónne číslo – aby sme Vás mohli v prípade nejasností kontaktovať alebo upozorniť na uloženú zásielku na pošte dlhšie ako 7 dní
 • obsah objednávky – aby sme vedeli, čo vám máme poslať

Tieto údaje vymažeme z našej databázy po 2 rokoch od prevzatia vašej objednávky. Uchovávame ich dva roky z dôvodu prípadnej reklamácie.

Údaje sú zabezpečené na serveroch spoločnosti Exohosting, s.r.o., ktorá zabezpečuje webhosting nášmu eshopu a sú chránené bezpečnostnými opatreniami.

Prístup k týmto údajom má vedenie spoločnosti popka.sk, s.r.o., oprávnený zamestnanec (ktorý je viazaný mlčanlivosťou) a administrátor webovej stránky a e-shopu – Marián Kadaňka, Pavlovičovo námestie 15, Prešov.

Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem dodávateľa.

Dane a účtovníctvo

Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených s finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.

Uchovávať budeme údaje:

 • meno, priezvisko, kompletná adresa – pre vystavenie faktúry
 • bankový účet z ktorého došla platba za tovar, v prípade platby prevodom
 • výška úhrady
 • obsah objednávky

Tieto údaje vymažeme z našej databázy po 10 rokoch nasledujúcich od roku vašej objednávky. Táto doba je stanovená zákonom na uchovávanie účtovných dokladov.

Údaje sú uložené:

 • na pevných diskoch počítačov spoločnosti popka.sk, s.r.o., ku ktorým majú prístup iba oprávnené osoby a sú zabezpečené technickými prostriedkami (firewall, antivírus) pred neoprávneným prístupom cez internet
 • serveroch spoločnosti Alex plus, spol. s r.o., ktorá zabezpečuje účtovnícke služby, prístup ku ktorým je chránený heslami

Prístup k týmto údajom má vedenie spoločnosti popka.sk, s.r.o., oprávnený zamestnanec a oprávnený zamestnanec spoločnosti Alex plus, spol. s r.o., ktorí sú viazaní mlčanlivosťou.

Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonnej povinnosti podľa účtovných a daňových predpisov.

Doprava

Za účelom zaslania tovaru a vybavenia objednávky potrebujeme tieto vaše údaje:

 • meno, priezvisko, kompletnú adresu – aby vám doručovateľ tovar doručil
 • výšku úhrady za tovar – v prípade dobierky, ktorú ste povinný vyplatiť pri prevzatí tovaru

Tieto údaje vymažeme z našej databázy po 2 rokoch od prevzatia vašej objednávky. Uchovávame ich dva roky z dôvodu prípadnej reklamácie.

Prístup k týmto údajom má vedenie spoločnosti popka.sk, s.r.o., oprávnený zamestnanec (ktorý je viazaný mlčanlivosťou) a administrátor webovej stránky a e-shopu – Marián Kadaňka, Pavlovičovo námestie 15, Prešov a doručovateľ – Slovenská pošta, a.s.

Údaje sú uložené na serveroch spoločnosti Exohosting, s.r.o., ktorá zabezpečuje webhosting nášmu eshopu a sú chránené bezpečnostnými opatreniami. Tiež sú uvedené na konkrétnej zásielke a v elektronickom podacom hárku Slovenskej pošty, a.s., kde sú chránené prístupovým menom a heslom.

Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem dodávateľa.

Marketing

Rovnako môže dôjsť k využívaniu Vašich kontaktných údajov na naše marketingové aktivity, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame.

Uchovávať budeme údaje:

 • meno, priezvisko – aby sme Vás mohli v newsletteroch osloviť menom
 • e-mail – posielame informácie o nových produktoch, cenách, akciách, podujatiach, kde budú Veselé rúška participovať

Tieto údaje budeme uchovávať dlhodobo. V každom newsletteri budete mať možnosť odhlásiť sa z ich zasielania. Prípadne tak môžete požiadať e-mailom na obchod@veseleruska.sk.

Údaje sú uložené:

 • na serveroch spoločnosti Exohosting, s.r.o., ktorá zabezpečuje webhosting nášmu eshopu a sú chránené bezpečnostnými opatreniami
 • na serveroch služby mailchimp.com, ktorá zabezpečuje službu rozosielania noviniek emailom (newsletter) a sú chránené bezpečnostnými opatreniami

Prístup k týmto údajom má vedenie spoločnosti popka.sk, s.r.o., oprávnený zamestnanec (ktorý je viazaný mlčanlivosťou) a administrátor webovej stránky a e-shopu – Marián Kadaňka, Pavlovičovo námestie 15, Prešov.

Právnym základom pre tento účel je plnenie Vášho súhlasu ako dotknutej osoby.

Facebook, Instagram, sociálne siete

Za účelom využívania sociálnych sietí archivujeme tieto vaše osobné údaje:

 • správy – máme tieto komunikácie uložené vo Facebook Messengeri. Sami vás neoslovujeme, len reagujeme na vaše podnety. Komunikácie archivujeme dlhodobo, aby sme mali prehľad čo bolo ich predmetom v minulosti
 • vaše komentáre – sú súčasťou nášho profilu
 • vaše fotografie – ak ste ich pridali na stránku nášho Facebook profilu sami. Ak ste nám ich zaslali v správe, uverejňujeme ich len po vašom písomnom súhlase
 • vaše referencie – pomáhajú nám sa zlepšovať a zákazníkom pomáhajú sa zorientovať v nákupe

Údaje sú zabezpečené na serveroch spoločnosti Facebook, Inc., ktoré sú chránené prístupovými menami a heslami. Prístup k nim má vedenie spoločnosti popka.sk, s.r.o., oprávnený zamestnanec (ktorý je viazaný mlčanlivosťou) a administrátor konkrétnej sociálnej siete – Marián Kadaňka, Pavlovičovo námestie 15, Prešov.

Tieto údaje budeme uchovávať dlhodobo. Právnym základom pre tento účel je plnenie Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, súhlas s uchovávaním ste udelili uverejnením príspevku, komentára a pod.

E-mailová komunikácia

Archivovanú máme vašu komunikáciu s našim e-shopom prostredníctvom e-mailu. Archivujeme ju po dobu vedenia komunikácie, prípadne do vyriešenia predmetu komunikácie.

Údaje sú uložené na serveroch spoločnosti Exohosting, s.r.o., ktorá zabezpečuje emailový hosting nášmu eshopu a sú chránené bezpečnostnými opatreniami.

Prístup k týmto údajom má vedenie spoločnosti popka.sk, s.r.o., oprávnený zamestnanec (ktorý je viazaný mlčanlivosťou) a administrátor webovej stránky a e-shopu – Marián Kadaňka, Pavlovičovo námestie 15, Prešov.

Právnym základom pre tento účel je plnenie Vášho súhlasu ako dotknutej osoby.

Overené zákazníkmi Heureka.sk

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem dodávateľa.

Aké máte práva?

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • prečo spracovávame Vaše osobné údaje
 • aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • s kým Vaše osobné údaje zdieľame
 • ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty
 • aké máte práva
 • odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás)
 • či spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)

Všetky uvedené informácie sú dostupné v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Môžete takisto požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Opakovane podané žiadosti však môžu byť spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, keď ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak ste namietali proti spracovaniu, a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď požiadame o Váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Kontaktné údaje

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na: Mgr. Jana Kadaňková, konateľka spoločnosti popka.sk, s.r.o., prostredníctvom e-mailu: obchod@veseleruska.sk a Vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak máte podozrenie na porušenie ochrany Vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ), a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Toto vyhlásenie môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ho na požiadanie radi poskytneme. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25. 5. 2018.